Teritorial

Paroki Pandu telah dimekarkan dengan berdirinya Paroki St. Theodorus (Sukawarna) di bulan Oktober tahun 2018. Wilayah dan lingkungan sebelum pemekaran tersebut dapat dilihat pada peta di bawah ini:

Peta Paroki Pandu Sebelum Pemekaran dengan Paroki St. Theodorus (Sukawarna)

Paroki Pandu yang semula terdiri atas 9 wilayah, saat ini menjadi 7 Wilayah (peta baru akan menyusul), dengan 31 lingkungan.